نماینده فروش محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشار نژاد) و نماینده فروش محصولات لگراند

با ما تماس بگیرید: icon   02133941596-02133941595
محصولات
دسته های بیشتر دسته های کمتر

Cart

کابل ابزار دقیق با عایق و روکش PE و اسکرین زوجی RE-2Y(st)2Y PIMF

 

 

کاربرد:

کابل‌های ابزار دقیق برای کنترل فرآبند و پردازش داده‌ها استفاده می‌شود.اسکرین تک زوجی تضعیف بالایی را در همشنوایی تضمین می‌کند. اسکرین الکترواستاتیک، زوج اسکرین شده را در مقابل تداخل میدان‌های الکترواستاتیکی خارجی محافظت می‌کند. حد پائین تضعیف خط و خازن‌های متقابل منجر به فواصل انتقال طولانی و شتاب سریع پالس‌ها می‌شود. این کابل‌ها برای نصب ثابت در مکان‌های مرطوب و در زمین استفاده می‌شوند.

 

مشخصات فنی:

– کابل ابزار دقیق مطابق استاندارد BS 5308

– دامنه حرارتی:

در حالت خم شو C°-5 تا C°+50

در نصب ثابت C°-30 تا C°+70

– ولتاژ نامی: حداکثر 300V

– تست ولتاژ:

رشته/رشته     1000V a.c. 50Hz

رشته/اسکرین     1000V a.c. 50Hz

– مقاومت عایقی: 500V D.C

برای هر هادی: حداقل 5Gohm*km

برای هر اسکرین: حداقل 1Mohm*km

– خازن متقابل: 115pF/m at 1KHz

– خازن بین هر رشته یا اسکرین: 250pF/250m

 

ساختار کابل:

– هادی مس کلاس ۲ یا ۵

– عایق PE

– رشته‌ها با گام مناسبی زوج می‌شوند.

– فویل آلومینیومی بر روی زوج‌ها تابیده می‌شود.

– یک نوار الکترواستاتیکی بطور کلی بر روی زوج‌ها تابیده می‌شود.

– روکش مشکی رنگ PE

 

سطح مقطع 0.5:

 

وزن تقریبی

kg/km

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

کلاس هادی

 

تعداد زوج‌ها x سطح مقطع نامی

mm2

90 11.0 0.9 0.5 1 2*2*0.5
105 12.5 1.1 0.6 5 2*2*0.5
170 14.5 1.2 0.5 1 5*2*0.5
195 16.1 1.2 0.6 5 5*2*0.5
290 19.7 1.2 0.5 1 10*2*0.5
340 22.5 1.3 0.6 5 10*2*0.5
405 22.6 1.3 0.5 1 15*2*0.5
500 26.4 1.5 0.6 5 15*2*0.5
510 25.0 1.3 0.5 1 20*2*0.5
620 29.1 1.4 0.6 5 20*2*0.5
750 30.0 1.4 0.5 1 30*2*0.5
900 34.8 1.7 0.6 5 30*2*0.5
1270 39.5 2.0 0.5 1 50*2*0.5
1500 45.4 2.2 0.6 5 50*2*0.5

سطح مقطع 1.0:

 

وزن تقریبی

kg/km

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

کلاس هادی

 

تعداد زوج‌ها x سطح مقطع نامی

mm2

125 13.3 1.1 0.6 1 2*2*1
250 17.0 1.2 0.6 1 5*2*1
455 24.2 1.3 0.6 1 10*2*1
660 28.1 1.5 0.6 1 15*2*1
853 31.7 1.7 0.6 1 20*2*1
1263 39.0 2.0 0.6 1 30*2*1
2040 49.0 2.2 0.6 1 50*2*1

سطح مقطع 1.5:

 

وزن تقریبی

kg/km

میانگین قطر خارجی

mm

ضخامت روکش

mm

ضخامت عایق

mm

کلاس هادی

 

تعداد زوج‌ها x سطح مقطع نامی

mm2

170 15.2 1.2 0.6 2 2*2*1.5
330 19.7 1.3 0.6 2 5*2*1.5
600 28.0 1.5 0.6 2 10*2*1.5
890 32.6 1.7 0.6 2 15*2*1.5
1140 36.3 1.7 0.6 2 20*2*1.5
1660 43.5 2.0 0.6 2 30*2*1.5
2670 56.0 2.2 0.6 2 50*2*1.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “کابل‌های ابزار دقیق با عایق و روکش PE خراسان افشارنژاد”