نماینده فروش محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشار نژاد) و نماینده فروش محصولات لگراند

با ما تماس بگیرید: icon   02133941596-02133941595
محصولات
دسته های بیشتر دسته های کمتر

Cart

Grid List

نمایش 1–20 از 37 نتیجه

تابلو کلید مینیاتوری 12 ماژول لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 12 ماژول لگراند
750,000 تومان

750,000 تومان

تابلو کلید مینیاتوری 12 ماژول لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 12 ماژول لگراند
750,000 تومان

تابلو کلید مینیاتوری 2×12 لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 2×12 لگراند
تومان

تومان

تابلو کلید مینیاتوری 2×12 لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 2×12 لگراند
تومان

تابلو کلید مینیاتوری 3×12 ماژول لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 3×12 ماژول لگراند
تومان

تومان

تابلو کلید مینیاتوری 3×12 ماژول لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 3×12 ماژول لگراند
تومان

تابلو کلید مینیاتوری 8 ماژول لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 8 ماژول لگراند
550,000 تومان

550,000 تومان

تابلو کلید مینیاتوری 8 ماژول لگراند

تابلو کلید مینیاتوری 8 ماژول لگراند
550,000 تومان

کلید اتوماتیک 100 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 100 آمپر لگراند
3,150,000 تومان

3,150,000 تومان

کلید اتوماتیک 100 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 100 آمپر لگراند
3,150,000 تومان

کلید اتوماتیک 125 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 125 آمپر لگراند
3,800,000 تومان

3,800,000 تومان

کلید اتوماتیک 125 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 125 آمپر لگراند
3,800,000 تومان

کلید اتوماتیک 160 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 160 آمپر لگراند
5,500,000 تومان

5,500,000 تومان

کلید اتوماتیک 160 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 160 آمپر لگراند
5,500,000 تومان

کلید اتوماتیک 250 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 250 آمپر لگراند
7,500,000 تومان

7,500,000 تومان

کلید اتوماتیک 250 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 250 آمپر لگراند
7,500,000 تومان

کلید اتوماتیک 40 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 40 آمپر لگراند
3,150,000 تومان

3,150,000 تومان

کلید اتوماتیک 40 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 40 آمپر لگراند
3,150,000 تومان

کلید اتوماتیک 63 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 63 آمپر لگراند
3,150,000 تومان

3,150,000 تومان

کلید اتوماتیک 63 آمپر لگراند

کلید اتوماتیک 63 آمپر لگراند
3,150,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر تیپ B لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر تیپ B لگراند
110,000 تومان

110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر تیپ B لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز 25 آمپر تیپ B لگراند
110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر تیپپ C لگراند موتوری 

کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر تیپپ C لگراند موتوری 
140,000 تومان

140,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر تیپپ C لگراند موتوری 

کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر تیپپ C لگراند موتوری 
140,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز ۴۰ آمپر تیپ B لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز ۴۰ آمپر تیپ B لگراند
190,000 تومان

190,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز ۴۰ آمپر تیپ B لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز ۴۰ آمپر تیپ B لگراند
190,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B10 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B10 آمپر لگراند
110,000 تومان

110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B10 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B10 آمپر لگراند
110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B16 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B16 آمپر لگراند
110,000 تومان

110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B16 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B16 آمپر لگراند
110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B20 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B20 آمپر لگراند
110,000 تومان

110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B20 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B20 آمپر لگراند
110,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B32 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B32 آمپر لگراند
140,000 تومان

140,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B32 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B32 آمپر لگراند
140,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B50 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B50 آمپر لگراند
220,000 تومان

220,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B50 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B50 آمپر لگراند
220,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B6 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B6 آمپر لگراند
140,000 تومان

140,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B6 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B6 آمپر لگراند
140,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B63 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B63 آمپر لگراند
200,000 تومان

200,000 تومان

کلید مینیاتوری تکفاز B63 آمپر لگراند

کلید مینیاتوری تکفاز B63 آمپر لگراند
200,000 تومان