نماینده فروش محصولات شرکت صنعتی الکتریک خراسان (افشار نژاد) و نماینده فروش محصولات لگراند

با ما تماس بگیرید: icon   02133941596-02133941595
محصولات
دسته های بیشتر دسته های کمتر

Cart

Grid List

نمایش 1–20 از 70 نتیجه

فیوز مینیاتوری کانل _ کلید مینیاتوری 4 پل 25 آمپر مدل کانل

فیوز مینیاتوری کانل _ کلید مینیاتوری 4 پل 25 آمپر مدل کانل
395,000 تومان

395,000 تومان

فیوز مینیاتوری کانل _ کلید مینیاتوری 4 پل 25 آمپر مدل کانل

فیوز مینیاتوری کانل _ کلید مینیاتوری 4 پل 25 آمپر مدل کانل
395,000 تومان

فیوز مینیاتوری کانل | کلید مینیاتوری 4 پل 40 آمپر مدل کانل

فیوز مینیاتوری کانل | کلید مینیاتوری 4 پل 40 آمپر مدل کانل
409,500 تومان

409,500 تومان

فیوز مینیاتوری کانل | کلید مینیاتوری 4 پل 40 آمپر مدل کانل

فیوز مینیاتوری کانل | کلید مینیاتوری 4 پل 40 آمپر مدل کانل
409,500 تومان

فیوز مینیاتوری مدل کنل | کلید مینیاتوری 3 پل 32 آمپر مدل کانل

فیوز مینیاتوری مدل کنل | کلید مینیاتوری 3 پل 32 آمپر مدل کانل
275,000 تومان

275,000 تومان

فیوز مینیاتوری مدل کنل | کلید مینیاتوری 3 پل 32 آمپر مدل کانل

فیوز مینیاتوری مدل کنل | کلید مینیاتوری 3 پل 32 آمپر مدل کانل
275,000 تومان

قیمت و خرید محافظ جان کانل | محافظ جان 4 پل 16 آمپر کانل

قیمت و خرید محافظ جان کانل | محافظ جان 4 پل 16 آمپر کانل
958,000 تومان

958,000 تومان

قیمت و خرید محافظ جان کانل | محافظ جان 4 پل 16 آمپر کانل

قیمت و خرید محافظ جان کانل | محافظ جان 4 پل 16 آمپر کانل
958,000 تومان

مشخصات محافظ جان 4 پل 16 آمپر کانل

از کلید محافظ جان 4 پل 16 آمپر CANEL به منظور جلوگیری از خطرات برق گرفتگی در هنگام تماس مستقیم و غیر مستقیم انسان با سیم فاز و جلوگیری از خطرات ناشی از نشست جریان در سیم کشی و دستگاه ها که باعث اتلاف انرژی ( تحمیل هزینه ) و آسیب رسیدن به دستگاه ها می شود استفاده میشود

کانل _ کلید محافظ جان 2 پل 63 آمپر کانل

کانل _ کلید محافظ جان 2 پل 63 آمپر کانل
647,500 تومان

647,500 تومان

کانل _ کلید محافظ جان 2 پل 63 آمپر کانل

کانل _ کلید محافظ جان 2 پل 63 آمپر کانل
647,500 تومان

کانل | محافظ جان 4 پل 100 آمپر کانل

کانل | محافظ جان 4 پل 100 آمپر کانل
1,035,000 تومان

1,035,000 تومان

کانل | محافظ جان 4 پل 100 آمپر کانل

کانل | محافظ جان 4 پل 100 آمپر کانل
1,035,000 تومان

کلید جریان نشتی کانل | کلید محافظ جان 3 فاز 16 آمپر RCCB کانل

کلید جریان نشتی کانل | کلید محافظ جان 3 فاز 16 آمپر RCCB کانل
958,000 تومان

958,000 تومان

کلید جریان نشتی کانل | کلید محافظ جان 3 فاز 16 آمپر RCCB کانل

کلید جریان نشتی کانل | کلید محافظ جان 3 فاز 16 آمپر RCCB کانل
958,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 100 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 100 آمپر RCCB کانل
1,035,000 تومان

1,035,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 100 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 100 آمپر RCCB کانل
1,035,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 32 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 32 آمپر RCCB کانل
958,000 تومان

958,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 32 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 32 آمپر RCCB کانل
958,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 40 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 40 آمپر RCCB کانل
958,000 تومان

958,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 40 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 40 آمپر RCCB کانل
958,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 63 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 63 آمپر RCCB کانل
993,000 تومان

993,000 تومان

کلید محافظ جان 3 فاز 63 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان 3 فاز 63 آمپر RCCB کانل
993,000 تومان

کلید محافظ جان کانل _ کلید محافظ جان تک فاز 32 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان کانل _ کلید محافظ جان تک فاز 32 آمپر RCCB کانل
513,500 تومان

513,500 تومان

کلید محافظ جان کانل _ کلید محافظ جان تک فاز 32 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان کانل _ کلید محافظ جان تک فاز 32 آمپر RCCB کانل
513,500 تومان

کلید محافظ جان کانل | کلید محافظ جان تک فاز 25 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان کانل | کلید محافظ جان تک فاز 25 آمپر RCCB کانل
513,500 تومان

513,500 تومان

کلید محافظ جان کانل | کلید محافظ جان تک فاز 25 آمپر RCCB کانل

کلید محافظ جان کانل | کلید محافظ جان تک فاز 25 آمپر RCCB کانل
513,500 تومان